rshiny

How to: Toevoegen van shiny dashboards en interactieve charts aan je tech report

#Introduction In dit korte tech report laten we zien hoe je interactieve charts kan plaatsen in je techreport We doen dit door gebruik te maken van de Plotly & Shiny package in R, deze kan online worden gezet en in de blogpost worden geplaatst Dit kan via https://www.shinyapps.io/, en dit kan worden verzonden via de package, rsconnect. Een andere mogelijkheid voor het maken van interatieve charts is de package Plotly, het nadeel hiervaan is dat je er alleen static data mee kan weergeven.