How to: Toevoegen van shiny dashboards en interactieve charts aan je tech report

#Introduction

In dit korte tech report laten we zien hoe je interactieve charts kan plaatsen in je techreport We doen dit door gebruik te maken van de Plotly & Shiny package in R, deze kan online worden gezet en in de blogpost worden geplaatst Dit kan via https://www.shinyapps.io/, en dit kan worden verzonden via de package, rsconnect. Een andere mogelijkheid voor het maken van interatieve charts is de package Plotly, het nadeel hiervaan is dat je er alleen static data mee kan weergeven. Shiny heeft het voordeel dat je ook nog het data kan manipuleren.

Plotly

Hier is een voorbeeld te zien met de package Plotly.

# 
library(plotly)

d <- diamonds[sample(nrow(diamonds), 1000), ]

p <- plot_ly(
  d, x = ~carat, y = ~price,
  color = ~carat, size = ~carat
)

p

Shiny

Voor deze post maken we gebruik van Shiny example: Diamonds Explorer. De app is opgezet met 2 verschillende bestanden, het eerste bestand is (ui.R) wat de code bevat om de interface te defineeren. Het tweede bestand is (server.R), wat de code bevat om de juistte data te serveren naar de interface. Het scheiden van de code geeft meer overzicht.

Hieronder staat de Shiny applicatie die gehost staat op https://www.shinyapps.io/.

Je kunt het alsvolgt in je tech report plaatsen. Dit doe je direct in de tech report, zonder de #. Afhankelijk van jou Shiny dashboard, zou je je styling moeten aanpassen.

# <iframe frameborder="no"  src="https://hva-diego.shinyapps.io/shinyapps" style="overflow:hidden;position:relative;width:100%;height:1080px;flex-grow: 1;"> </iframe>

Download of verander dit tech report!

Avatar
De DataStudio
Urban Analytics

Wij geven de gelegenheid om mensen van verschillende faculteiten en mensen van buiten de HvA op het gebied van data science met elkaar kennis te laten maken.