maps

How to: gebruik maken van open street maps API's

Introduction In dit tech report gaan we gebruik maken van de Open street maps API, en zullen we verschillende API calls verkennen die mogelijk zijn voor het platform. Wat zijn API calls Een RESTful API is een methode voor het beschikbaarstellen van communicatie tussen een computer die aangesloten is op het internet en een server die zijn data beschikbaar stelt. Op Wikipedia kan je meer informatie over deze methoden vinden maar we gaan er in dit tech report niet veel verder op in dan dat we er gebruik van maken voor het gebruiken als introductie hoe jij het zou kunnen gebruiken.